Κλειστό Προπονητήριο στα Καρδάμυλα Χίου

The Indoor Training Complex will be used for gymnastics, basketball and volleyball. It consists of three main sections: the main gym space, the auxiliary spaces, serving the athletes and hte spactator spaces.
The sports and gymnasium is located in an open area, not interrupted by any building or other element with dimensions of 35 by 22 (thedimensions of the basketball court are 28 by 15 and there is a perimeter zone of 3.50 meters) and a minimum free height of 8 meters .
The complex of auxiliary spaces consists of the locker rooms of the athletes, the service areas of the coaches, the referees and the administrative staff. It is located on the south side of the building, so that the entrance of the athletes is from the exact opposite side than the main entrance for the public.
The spectator spaces consists of the stands (capacity of about 150 spectators), the entrance areas from the surrounding area and the sanitary areas for the public.The seats for the public are formed in a recess created in the space, which is highlighted in color. They are made of metal frame, with high strength and safety, both in static and dynamic stresses, with components protected against oxidation with modern methods of rust protection. Their final surface is made of sheet metal, which folds to form the stairs.

Design Team: Anna Benetou, Danae Georgouli, Filia Glyka | Antonis Matsouris | Vasilis Kyriakopoulos

Το συγκρότημα του Κλειστού Προπονητηρίου αποτελείται από τρία βασικά τμήματα:
1. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής, που θα χρησιμοποιείται σαν προπονητήριο για Γυμναστική, Καλαθοσφαίριση και Πετοσφαίριση
2. Το συγκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων, που εξυπηρετούν τους αθλούμενους
3. Τις κερκίδες και τους βοηθητικούς χώρους των θεατών.
Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής είναι ένας ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος από οποιοδήποτε οικοδομικό ή άλλο στοιχείο με καθαρές διαστάσεις 35 επί 22 (οι καθαρές διαστάσεις του γηπέδου μπάσκετ είναι 28 επί 15 και υπάρχει ζώνη περιμετρικά 3,50 μέτρων) και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 8 μέτρα.
Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων αποτελείται από τα αποδυτήρια των αθλουμένων, τους χώρους εξυπηρέτησης των προπονητών, των διαιτητών και του διοικητικού προσωπικού, την αποθήκη οργάνων και το μηχανοστάσιο. Αυτό χωροθετείται στη νότια πλευρά του κτηρίου, έτσι ώστε η είσοδος των αθλητών να γίνεται από ακριβώς αντίθετη πλευρά σε σχάση με την κύρια είσοδο κοινού.
Το συγκρότημα των χώρων των θεατών αποτελείται από τις κερκίδες (χωρητικότητας 150 περίπου θεατών), τους χώρους εισόδου από τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους υγιεινής για το κοινό.
Τα καθίσματα θεατών σχηματίζονται μέσα σε εσοχή που δημιουργείται στο χώρο, η οποία τονίζεται χρωματικά. Κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, με υψηλή αντοχή και ασφάλεια, τόσο σε στατικές όσο και σε δυναμικές καταπονήσεις, με εξαρτήματα προστατευμένα κατά της οξείδωσης με σύγχρονες μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. Η τελική τους επιφάνεια είναι από λαμαρίνα, η οποία αναδιπλώνεται σχηματίζοντας τα σκαλοπάτια, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Τα ύψη ακολουθούν τις προδιαγραφές για ανεμπόδιστη θέα στον αγωνιστικό χώρο και από τα τρία επίπεδα.