Ανακαίνιση Εξοχικών Κατοικιών στα Καρδάμυλα της Χίου

The two summer residences [one on each floor] are located in Kardamyla, in northern Chios, on a hillside, that offers unobstructed view towards the cove. Due to their abandonment the last years, they were in bad conservation condition. A renovation proposal was requested, with changes to the layout where it was considered necessary. On the ground floor, in the place of the old kitchen, which is moved to the sitting room area, a second bedroom is created. A small hall now isolates the bedrooms from the common space. On the first floor, the old layout and the existing fireplace are maintained, with small modifications, while the storage space is increased. The synthetic and color choices aim to create a calm and relaxing environment, ideal for summer vacations.

Οι δύο κατοικίες (μία σε κάθε όροφο) βρίσκονται στα Καρδάμυλα της Χίου, σε θέση πάνω σε ύψωμα με ανεμπόδιστη θέα στο λιμάνι. Λόγω του ότι δεν κατοικούνταν τα τελευταία χρόνια ήταν σε κακή κατάσταση συντήρησης. Ζητήθηκε να γίνει πρόταση ανακαίνισης, με αλλαγές στη διαρρύθμιση όπου κρίνονταν αναγκαίες. Στο ισόγειο, στη θέση της παλιάς κουζίνας, που μεταφέρθηκε στον ενιαίο χώρο καθιστικού τραπεζαρίας, δημιουργήθηκε ένα δεύτερο υπνοδωμάτιο. Ένας μικρός προθάλαμος απομονώνει πλέον τα υπνοδωμάτια από τον κοινόχρηστο χώρο. Στον όροφο διατηρήθηκε η παλιά διαρρύθμιση και το υπάρχον τζάκι, με μικρές μετατροπές, ενώ αυξήθηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι. Στόχος των συνθετικών –χρωματικών επιλογών ήταν η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ηρεμίας και χαλάρωσης.