Ανακαίνιση διαμερίσματος στην πόλη της Χίου

In the case of this residence, a complete renovation was carried out. The public areas were set along the side of the road, while the private ones at the back, with unobstructed view to the castle of the city. The partition wall made by glass and metal between the kitchen and the bedroom (optionally closed with black out shutters), gives the advantage of the view to the whole apartment. The new home is characterized by ergonomics, light, austerity and abstraction.
Στην περίπτωση αυτής της κατοικίας έγινε ριζική ανακαίνιση με πλήρη αλλαγή διαρρύθμισης. Οι κοινόχρηστοι χώροι τοποθετήθηκαν κατά μήκος της πλευράς του δρόμου, ενώ οι ιδιωτικοί στο πίσω, ήσυχο μέρος, με απρόσκοπτη θέα στο κάστρο της πόλης. Η τοποθέτηση διαχωριστικού τοίχου από γυαλί και μέταλλο μεταξύ της κουζίνας και του υπνοδωματίου (που κλείνει κατά βούληση με black out ρολά), καθιστά τη θέα πλεονέκτημα όλων των χώρων. Η νέα κατοικία χαρακτηρίζεται από εργονομία, φως, λιτότητα και αφαίρεση.