Ανακαίνιση κατοικίας στη Χίο

In this study, a proposal was made to redesign the interior of a two-storey house of 160 sqm. On the ground floor there are the public areas and a guest room while on the floor, there are the bedrooms and a large office space with large openings that overlook the city.
Στην παρούσα μελέτη έγινε πρόταση αναδιαρρύθμισης και σχεδιασμού εσωτερικών χώρων για διώροφη κατοικία 160 τμ. Στο ισόγειο οργανώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι κι ένας ξενώνας ενώ στον όροφο χωροθετούνται τα υπνοδωμάτια και ένα γραφείο/χώρος διημέρευσης με μεγάλα ανοίγματα με απρόσκοπτη θέα στην πόλη.