Ανακαίνιση café στο κέντρο της Χίου

The project is about the renovation of a small cafe on a small pedestrian street in the city center. Green marble, bronze and natural wood tones were used.
Πρόκειται για ανακαίνιση μικρού καφέ σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Χρησιμοποιήθηκε πράσινο μάρμαρο, μπρούτζος και φυσικοί τόνοι ξύλου.