Αποκατάσταση Διατηρητέας Κατοικίας στον Κάμπο

The residence is located in one of the historical estates of Kampos in Chios and has been listed by the Ministry of Culture as a historical monument. It has undergone various construction phases, which in many places are not completely distinct. In its initial phase it was a typical masonry house with storage spaces on the ground floor. Later reinforced concrete additions took place and at some point it was converted into a guest house. With the present study, it is being transformed into a single house with the common areas on the first floor: the kitchen, which is located at the spacious “sahnisi” with the large perimeter openings, now becomes the center of the family’s daily life. The bedrooms are located on the ground floor.
Architect: Anna Benetou | Civil Engineer: Panagiotis Chaviaras | Mechanical Engineer: George Sarris
Η κατοικία βρίσκεται σε ένα από τα ιστορικά κτήματα του Κάμπου της Χίου και έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Έχει υποστεί διάφορες κατασκευαστικές φάσεις, που σε πολλά σημεία δεν είναι απόλυτα διακριτές. Στην αρχική της φάση ήταν μία τυπική λιθόκτιστη κατοικία με αποθηκευτικούς χώρους στο ισόγειο. Αργότερα έγιναν προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα και μετατράπηκε σε ξενώνες. Με την παρούσα μελέτη μετατρέπεται σε ενιαία κατοικία με τους κοινόχρηστους χώρους στον όροφο : η κουζίνα, που χωροθετείται στο μεγάλο σαχνισί με τα μεγάλα περιμετρικά ανοίγματα, γίνεται πλέον το κέντρο της καθημερινής ζωής της οικογένειας. Τα υπνοδωμάτια χωροθετούνται στο ισόγειο.