Αποκατάσταση Κατοικίας στις Οινούσσες

The old stone house in Oinousses needed immediate repair, as it faced serious structural problems (disorganized masonry, cut tractors, deterioration of woodwork and wooden beams). After the complete restoration of the bearing structure, two small holiday homes were designed, one on each level. The facades will also be restored according to the characteristic typology of the island.
Η παλαιά λιθόκτιστη κατοικία στις Οινούσσες έχρηζε άμεσης επισκευής, καθώς αντιμετώπιζε στατικά προβλήματα (αποδιοργανωμένη τοιχοποιία, κομμένοι ελκυστήρες, αλλοίωση ξυλοδεσιών και ξύλινων δοκών). Αφού προηγήθηκε πλήρης αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού, σχεδιάστηκαν δύο μικρές κατοικίες διακοπών, μία σε κάθε επίπεδο. Οι όψεις επίσης θα αποκατασταθούν σύμφωνα με την ιδιαίτερη τυπολογία του νησιού.