Αποτύπωση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου

This is about the central church of the village, for which not a single drawing existed, therefore the measuring works started from scratch. A combination of methods were used for the representation of the monument: The outline was captured with total station, the interior and the facades with the conventional method (tape measure - laser) and photogrammetry. A particular challenge was the accurate rendering of the traditional “xysta”-decorated facades.
Πρόκειται για την κεντρική εκκλησία του χωριού, για την οποία δεν είχε προηγηθεί καμία εργασία αποτύπωσης στο παρελθόν. Για την αποτύπωση χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μεθόδων: Το περίγραμμα αποτυπώθηκε με total station, το εσωτερικό και οι όψεις με τη συμβατική μέθοδο (μετροταινία – laser) και φωτογραμμετρία. Ιδιαίτερη πρόκληση ήταν η ακριβής απόδοση των διακοσμημένων με την παραδοσιακή μέθοδο των ξυστών όψεων.