Διαμέρισμα στο Νέο Ψυχικό

The apartment is located on the third floor of a small building of four apartments, on a quiet street. When designing the interior, we achieved to visually isolate the kitchen, which is in an open space with the living room, allowing, at the same time, visual contact at eye level while you sit, in each of the two spaces. Colors in shades of gray, beige and green were chosen.
Interior Design: Anna Benetou
Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο μιας μικρής πολυκατοικίας τεσσάρων διαμερισμάτων, σε έναν ήσυχο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Στον εσωτερικό σχεδιασμό επιδιώχθηκε να απομονωθεί οπτικά η κουζίνα, που βρίσκεται σε ενιαίο χώρο με το καθημερινό, επιτρέποντας, παράλληλα, οπτική επαφή στο επίπεδο των ματιών καθώς κάθεσαι, σε καθέναν από τους δύο χώρους. Επιλέχθηκαν χρωματισμοί σε τόνους των γκρι, μπεζ και πράσινου.
Μελέτη Εσωτερικού Χώρου: Άννα Μπενέτου