Εξοχική Κατοικία στην Κώμη της Χίου

In this case, a complete renovation of a holiday home in Komi was requested. The intention was to unify the common area, which was fragmented both due to internal masonry and wooden structures and due to different levels. The last problem was solved by adding a large table with seats on two levels.
Στην περίπτωση αυτή ζητήθηκε να γίνει ολική ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας στην Κώμη. Πρόθεση ήταν η ενοποίηση του κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος ήταν κατακερματισμένος τόσο λόγω εσωτερικών τοιχοποιιών και ξύλινων κατασκευών όσο και λόγω διαφορετικών επιπέδων. Το τελευταίο πρόβλημα λύθηκε με την προσθήκη ενός μεγάλου τραπεζιού με καθίσματα σε δύο επίπεδα.