Ιατρείο στην πόλη της Χίου

In an apartment in the city center, in an area used mostly by medical offices, a complete renovation of the space was requested. The examination space was separated from the office, maintaining visual contact. The furniture and the lights were designed and manufactured to fit perfectly with the user's needs, space constraints and our synthetic / color choices.
Σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, σε περιοχή με χρήση κατεξοχήν γραφείων ιατρών, ζητήθηκε να γίνει πλήρης ανακαίνιση του χώρου και νέα διαρρύθμιση. Ο χώρος του εξεταστηρίου διαχωρίστηκε από αυτόν του γραφείου, διατηρώντας οπτική επαφή. Τα έπιπλα και τα φωτιστικά σχεδιάστηκαν και δόθηκαν για κατασκευή, έτσι ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες του χρήστη, στους περιορισμούς του χώρου και στις συνθετικές / χρωματικές επιλογές μας.