Κατάστημα Ρούχων στη Χίο

A tiny space of thirty square meters on two levels (15 sq.m. each level), in a small pedestrian walkway vertical to the main shopping street of Chios, was transformed into a very special clothing store. The products are exhibited on ground floor level, while a small living room for personal shopping is created on the upper level.
Ένας χώρος μόλις τριάντα τετραγωνικών μέτρων σε δύο επίπεδα (15 τ.μ το κάθε επίπεδο), σε μία μικρή πάροδο της κεντρικής εμπορικής οδού της Χίου, μετατράπηκε σε ένα πολύ ιδιαίτερο κατάστημα ρούχων. Στο επίπεδο του ισογείου εκτίθενται τα προϊόντα, ενώ στο πάνω δημιουργείται ένα μικρό καθιστικό για personal shopping.