Καφενείο στο Πυργί της Χίου

The traditional cafe is located in the square of medieval settlement of Pyrgi in Chios. When a renovation proposal was requested, we had to go for a total interior layout rearrangement, in order to ensure ergonomics, a removal of all coatings so as to highlight the quality of the space and of course, the opening and restoration or replacement, in cases, of the existing openings that remained temporarily closed for years. A bright, extroverted space was created, whose decoration is dominated by geometric patterns, characteristic of the tradition of the settlement.

Το παραδοσιακό καφενείο βρίσκεται στην πλατεία του Πυργίου της Χίου. Όταν ζητήθηκε πρόταση ανακαίνισης, χρειάστηκε να οδηγηθούμε σε μία συνολικά αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί εργονομία, απομάκρυνση επενδύσεων και ανάδειξη των ποιοτήτων του χώρου και φυσικά, στο άνοιγμα και στη συντήρηση των ήδη υπαρχόντων ανοιγμάτων που παρέμεναν πρόχειρα κλεισμένα για χρόνια. Δημιουργήθηκε ένας φωτεινός, εξωστρεφής χώρος, στου οποίου τη διακόσμηση κυριαρχούν τα γεωμετρικά μοτίβα, χαρακτηριστικά της παράδοσης του οικισμού.