Μελέτη Γηπέδου Beach Volley

This study concerned the design and construction of a beach volleyball court in the surrounding area of the Ionian Swimming Pool of Chios.
A playing field of 19.00m x 27.00m has the provision to be extended so as to be used as a beach soccer field as well. Around the contour of the beach soccer, a two meter wide ‘free zone’ is provided. The spectator seating, with a capacity of 150 seats, will be constructed in such a way as to harmonize with the surrounding area, giving the feeling that they arise naturally from the ground.

H μελέτη αφορούσε sτο σχεδιασμό και την κατασκευή γηπέδου beach volley στον περιβάλλοντα χώρο του Ιωνικού Κολυμβητηρίου της Χίου.
Ο αγωνιστικός χώρος, διαστάσεων 19,00μ x 27,00μ έχει την πρόβλεψη να επεκταθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί και ως γήπεδο beach soccer, έξω από τα όρια του οποίου, παρέχεται μια «free zone» πλάτους δύο μέτρων. Οι κερκίδες θεατών, χωρητικότητας 150 θέσεων μοιάζουν με φυσικές ισοϋψείς, σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να εντάσσονται στο περιβάλλον, δίνοντας την αίσθηση ότι προκύπτουν φυσικά από το έδαφος.