Μελέτη Ξενοδοχειακής Μονάδας στη Χίο

When we were asked to prepare a proposal for a 5-star hotel unit in the area "Bella Vista" in Chios, we considered that in no case should we be led to a single building volume, in order to fit harmoniously into the area, which borders with the historic site of Kampos. Thus the idea of a small “settlement”, with eight independent housing units, without direct visual contact among them, at the back of the plot, where it is in contact with the orchards of Kampos, was born. They are composite structures (masonry, reinforced concrete and metal structure) and follow the typology Kampos in an abstract way, in terms of volumes and proportions of facades. The common use areas are located to the east, towards the sea.
The study was successfully included in the Development Law 4399/2016 in 2018.
Architects: Anna Benetou, Dora Balda
Civil Engineer: Panagiotis Kalliontzis
Mechanical Engineer: George Sarris
Όταν μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε πρόταση για ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην περιοχή «Bella Vista» της Χίου, θεωρήσαμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε έναν ενιαίο κτηριακό όγκο, προκειμένου να ενταχθεί αρμονικά στην περιοχή, η οποία συνορεύει με τον ιστορικό τόπο του Κάμπου. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα ενός μικρού οικισμού, με οκτώ ανεξάρτητες μονάδες κατοικίας, χωρίς άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους, στο πίσω μέρος του οικοπέδου, όπου βρίσκεται σε επαφή με περιβόλια του Κάμπου. Είναι κατασκευασμένα από σύμμικτη κατασκευή (λιθοδομή, οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή) και ακολουθούν αφαιρετικά την τυπολογία του Κάμπου,σε ο, τι αφορά την ογκοπλασία και τις αναλογίες ανοιγμάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι χωροθετούνται ανατολικά, προς την πλευρά της θάλασσας.
Η μελέτη εντάχθηκε με επιτυχία στον Αναπτυξιακό Νόμο το 2018.
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου, Δώρα Μπαλντά
Στατική Μελέτη: Παναγιώτης Καλλιοντζής
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Γιώργος Σαρρής