Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου Κατοικίας στη Χίο

The interior and lighting design of this residence had as their main axis the enhancement of the unobstructed view.
The lighting was designed as an add-up to the abundant natural light, creating the illusion that it is coming from the openings , even the days with less sunshine.
Η μελέτη εσωτερικού χώρου και φωτισμού είχε ως κύριο άξονα την ανεμπόδιστη θέα.
Ο φωτισμός σχεδιάστηκε με τρόπο που να ενισχύει τον άφθονο φυσικό, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι έρχεται από τα ανοίγματα και τις μέρες με λιγότερη ηλιοφάνεια.