Υποδοχή Ακτινολογικού Ιατρείου

When we were asked to design the reception / secretary area of the radiology laboratory, the main parameter that was taken under consideration was lighting. The lack of natural light was encountered by introducing thin wooden elements with light sources in the back, which indirectly illuminate the space, creating the illusion of a naturally illuminated, pleasant space. The same strategy was applied in the diagnostic office: an ergonomic workstation was designed, with dimmable direct and indirect lighting. A work by the artist Florent Frizet was chosen for the wall.

Όταν μας ζητήθηκε να σχεδιαστεί ο χώρος υποδοχής – γραμματείας ακτινολογικού εργαστηρίου, η βασική παράμετρος που μελετήθηκε ήταν ο φωτισμός. Το πρόβλημα του ελλιπούς φυσικού φωτισμού αντιμετωπίστηκε με την εισαγωγή ξύλινων λεπτών στοιχείων με φωτεινές πηγές στο πίσω μέρος τους, που, φωτίζονταν έμμεσα τον χώρο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός φυσικά φωτιζόμενου, ευχάριστου χώρου. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε και στο γραφείο διαγνώσεων, με το σχεδιασμό μιας εργονομικής επιφάνειας εργασίας, άμεσου και έμμεσου ρυθμιζόμενης έντασης φωτισμού. Για τον τοίχο επιλέχθηκε έργο του καλλιτέχνη Florent Frizet.