Έκθεση Αυτοκινήτων στη Χίο

This metal structure in the city of Chios houses a car showroom, offices and car service spaces .The basic design plan emerged from the superimposition of a grid created by the extension of the area’s central road axes and of another, smaller grid, resulting from the basic dimensions and proportions of vehicles. The choice of oblique lines in both the architecture of the shell and the interior of the building enhance perspectivity, the feeling of movement and speed, while walking through its spaces.
Πρόκειται για μεταλλικό κτήριο έκθεσης αυτοκινήτων, γραφείων και συνεργείων στην πόλη της Χίου. Οι βασικές χαράξεις του σχεδιασμού προέκυψαν από την αλληλεπίθεση του κανάβου που δημιουργείται από την προέκταση στο οικόπεδο των κεντρικών οδικών αξόνων της περιοχής και ενός μικρότερου, που προκύπτει από τα μεγέθη και τις αναλογίες των οχημάτων που θα φιλοξενηθούν. Η επιλογή λοξών χαράξεων τόσο στην αρχιτεκτονική του κελύφους όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου ενισχύουν την προοπτική, την αίσθηση κίνησης και ταχύτητας κατά την περιήγηση.