Αθλητικό Πρακτορείο στη Χίο

The design is based on the intersection of two types of grids, one rectangular, occurring from the geometry of space and one oblique, occurring from the axes of movement through space. The surfaces are in painted in light shades of gray, except for the horizontal ones corresponding to the basic activity, and those among the vertical subdividing spaces, which are painted in bright red.
Ο σχεδιασμός έχει προκύψει από την αλληλεπίθεση στο χώρο χαράξεων δύο τύπων: ορθοκανονικών, βασισμένων στη γεωμετρία του χώρου και στις επιφάνειες εργασίας και λοξών, όπως προκύπτουν από τους άξονες κίνησης στο χώρο. Οι επιφάνειες είναι σε τόνους του γκρι, εκτός από τις οριζόντες, της βασικής δραστηριότητας (συμπλήρωσης δελτίων), και τις κάθετες, οριοθέτησης του χώρου, που βάφτηκαν σε έντονο κόκκινο.