Ανακαίνιση διαμερίσματος στην πόλη της Χίου

The project concerns the complete renovation and refurbishment of an apartment of 90 square meters located in the center of the city of Chios, in order to accommodate a family of five members. The apartment included two bedrooms, located adjacent to a high traffic road, a living room, a kitchen and a bathroom, and was in need of immediate maintenance work. In the new plan, the old bedrooms give their place to the new kitchen and living room, while the master bedroom, in which another bathroom is created, is located on the quieter side. The two new small bedrooms for the family’s three children took the place of the old kitchen and hall. Particular attention was given to enhancing natural daylight with artificial, direct and indirect.

Το παρόν project αφορά στην ολοκληρωμένη ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση διαμερίσματος 90 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες πενταμελούς οικογένειας. Το διαμέρισμα περιλάμβανε δύο υπνοδωμάτια επί κεντρικής οδού αυξημένης κυκλοφορίας, έναν χώρο καθιστικού, κουζίνα και λουτρό, ενώ παρουσίαζε έντονα εικόνα φθοράς. Στη λύση που δόθηκε, τη θέση των υπνοδωματίων πήραν η νέα κουζίνα και το καθιστικό, ενώ το master υπνοδωμάτιο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και ένα επιπλέον λουτρό, τοποθετήθηκε στην πιο ήσυχη πλευρά. Στη θέση της παλιάς κουζίνας και του χολ βρίσκονται πλέον τα δύο μικρά παιδικά υπνοδωμάτια. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ενίσχυση του φυσικού φωτός με τεχνητό, άμεσο και έμμεσο.