Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Χίο

The large, continuous openings of the apartment, which until now was used as an office building, led to a proposal whose main feature is light and transparency. Thus, a metal and glass partition was placed between the living room and the bedroom, allowing the light to pass through aiming at the visual continuity in the room. The minimal design is based on materials like wood, metal and marble, colors in white and black.
Τα μεγάλα, συνεχή ανοίγματα του διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης που, μέχρι τώρα, είχε χρήση γραφείων, οδήγησαν σε μία πρόταση της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι το φως και η διαφάνεια. Τοποθετήθηκε έτσι μία διαχωριστική επιφάνεια από μέταλλο και γυαλί που εμπεριέχει το διπλής όψεως τζάκι μεταξύ καθιστικού και υπνοδωματίου, επιτρέποντας τη διέλευση του φωτός αλλά και την οπτική συνέχεια στο χώρο. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αφαίρεση, με βασικά υλικά το ξύλο , το μέταλλο και το μάρμαρο, χρωματισμούς σε λευκό και μαύρο.