Ανακαίνιση Διαμερίσματος 200 τ.μ.

The 5th floor apartment in the center of Chios was in need of a full renovation, as, despite its large size and its good maintenance condition, it was unable to meet the functional requirements of the modern family. The everyday living spaces have been increased, an extra room with office and guest room use was created and, generally, the space has been used more efficiently. The new materials include wood, corian, marble; the lighting design depends mostly on indirect sources to increase comfort; the new pieces of furniture were selected to match harmoniously with the existing ones, resulting into an interesting, eclectic composition.

Το διαμέρισμα 5ου ορόφου στο κέντρο της πόλης της Χίου έχρηζε πλήρους ανακαίνισης, καθώς, παρά το μεγάλο του μέγεθος και την καλή κατάσταση συντήρησής του, ήταν αδύνατον να ανταποκριθεί στις λειτουργικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Αυξήθηκαν οι χώροι διημέρευσης, δημιουργήθηκε ένα επιπλέον δωμάτιο με χρήση γραφείου και ξενώνα, ενώ έγινε καλύτερη εκμετάλλευση χώρων συνολικά, επιλογή νέων υλικών (ξύλο, corian, μάρμαρο), σχεδιασμός φωτισμού, επιμέλεια νέας επίπλωσης (σε συνδυασμό με ήδη υπάρχοντα έπιπλα).