Ανακαίνιση Διαμερισμάτων στην Πόλη της Χίου

In this case, an office space located on the first floor above retail spaces in the center of the city was transformed into two apartments. Gypsum board partitions were used for the new layout. The building services have been redesigned and reinstalled, according to the new use. Spacious living room – kitchen spaces, were designed, always based on maximum use of space and natural light. New, uniform flooring material for the entire space, new window frames and colors (both for the inside and outside of the building) were selected.

Σε αυτή την περίπτωση έγινε μετατροπή ενός χώρου γραφείων, σε όροφο πάνω από καταστήματα στο κέντρο της πόλης, σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες. Για τη νέα διαρρύθμιση του χώρου χρησιμοποιήθηκαν χωρίσματα από γυψοσανίδα. τοποθετήθηκαν νέες εγκαταστάσεις, σχεδιάστηκαν μεγάλοι, ενιαίοι χώροι καθιστικού και κουζίνας, νέοι χώροι υγιεινής, με βάση πάντα τη μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου και του φυσικού φωτός. Επιλέχθηκε νέο ενιαίο υλικό δαπέδων, νέα κουφώματα και χρωματισμοί για το εσωτερικό και εξωτερικό του κτηρίου.