Ανακαίνιση εξοχικής κατοικίας στη Χίο

For the design of this summer house, smooth lines and clean geometries were used, while the white color dominates. Large concrete-facing tiles are the basic surface covering material in the house. Their choice was made to ensure the easiest maintenance of the residence due to its location by the sea and due to its limited period of use throughout the year.
Για τη σύνθεση της εξοχικής αυτής κατοικίας χρησιμοποιήθηκαν λιτές γραμμές και καθαρές γεωμετρίες ενώ σα χρώμα κυριαρχεί το λευκό. Οι μεγάλες πλάκες με υφή μπετόν αποτελούν το βασικό υλικό κάλυψης επιφανειών του χώρου. Η επιλογή τους έγινε προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο εύκολη συντήρηση της εξοχικής κατοικίας λόγω της θέσης της, δίπλα στη θάλασσα και λόγω της περιορισμένης περιόδου κατοίκησής της κατά τη διάρκεια του χρόνου.