Ανακαίνιση Εξοχικής Κατοικίας στον Καρφά της Χίου

The summer house built in 1970 in Karfas, the most touristic area of the island, had severe signs of damage and wear, a situation that which was aggravated by its recent abandonment. A proposal for repair (roof repair, water and thermal insulation) and interior rearrangement for a more functional plan was requested by the client. The kitchen was moved to the eastern side, occupying, along with the sitting room, the whole length of the main façade on the main street with the sea view, while the bedrooms were relocated to the western, more quiet side. An extra shower room was also created. Among the materials selected are: Dionysus marble, forged cement and white basalt surfaces.

Η καλοκαιρινή κατοικία που κατασκευάστηκε το 1970 στον Καρφά, την πιο τουριστική περιοχή του νησιού, παρουσίαζε έντονα σημάδια φθοράς, που ενισχύθηκαν με την εγκατάλειψή της τα τελευταία χρόνια. Ζητήθηκε πρόταση επισκευής (επισκευή οροφής, υγρομόνωση, θερμομόνωση κελύφους) και αναδιαρρύθμισης του εσωτερικού ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργικό. Η κουζίνα μεταφέρθηκε στην ανατολική πλευρά, καταλαμβάνοντας μαζί με το καθημερινό όλο το μήκος της όψης πάνω στον κεντρικό δρόμο με τη θέα στη θάλασσα, ενώ τα υπνοδωμάτια χωροθετήθηκαν στην πίσω, δυτική, πιο ήσυχη πλευρά. Δημιουργήθηκε επίσης ένα επιπλέον λουτρό. Ως υλικά επιλέχθηκαν μάρμαρο Διονύσου, πατητή τσιμεντοκονία και λευκές βακελιτικές επιφάνειες.