Ανακαίνιση ισόγειου διαμερίσματος στη Χίο

This is a ground floor apartment in a stone building that required conversion into two smaller apartments to meet family needs. Intermediate communication between these two separate compartments was also planned for future reunification. The aim of the design was the single, uniform spaces achieved by sliding panels between living room and bedroom.
Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα σε πέτρινο κτήριο για το οποίο απαιτούταν η μετατροπή σε δυο μικρότερα διαμερίσματα έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας. Προβλέφθηκε επίσης ενδιάμεση επικοινωνία των δυο αυτών επιμέρους διαμερισμάτων για μελλοντική επανένωση. Στόχος του σχεδιασμού ήταν οι ενιαίοι χώροι που επιτυγχάνονται με συρόμενα panels μεταξύ καθιστικού και υπνοδωματίων.