Ανακαίνιση Κατοικίας στην Αγιά Φωτιά

The main objective of the study for the renovation of the small seaside residence in Agia Fotia in Chios, was to maintain the patina of wear from time and sea. The interior layout has been rearranged, by adding one more bedroom with ensuite facilities. The original wooden frames, the concrete tiles that were included in the new, forged cement floor and the furniture of the house have been repaired and reused. Architect: Anna Benetou. Interior Designer: Anna Passadi.

Στην ανακαίνιση της μικρής παραθαλάσσιας κατοικίας στην Αγιά Φωτιά της Χίου, βασικό στόχο αποτέλεσε η διατήρηση της πάτινας της φυσικής φθοράς από το χρόνο και τη θάλασσα. Έγινε αναδιαρρύθμιση του εσωτερικού της και προσθήκη ενός ακόμη υπνοδωματίου με λουτρό. Επιδιορθώθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν τα αυθεντικά ξύλινα κουφώματα, τα τσιμεντένια πλακίδια δαπέδου που εντάχθηκαν στο νέο, από πατητή τσιμεντοκονία, καθώς και τα έπιπλα της κατοικίας.Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου. Interior Design: Άννα Πασσάδη.