Ανακαίνιση Κατοικίας στη Χίο

This study concerns the proposal for a new interior layout and the general renovation of an early 70's villa in the center of the city of Chios. It was decided to preserve the whole atmosphere of the era, enhanced by elements such as the mosaic floors (which are repaired and filled), the perforated partitions and furnishings. Along the east side of the house, where the large balcony overlooking the port is located, we find, in a linear arrangement, the living room, the dining room and the kitchen, as well as the master bedroom. Along the west side are the children's bedrooms and the office, while in the center, the auxiliary spaces, over which a loft to be used as a guest room is created.

Η μελέτη αυτή αφορά σε ανακαίνιση και αλλαγή διαρρύθμισης σε μονοκατοικία των αρχών της δεκαετίας του ’70 στο κέντρο της πόλης της Χίου. Αποφασίστηκε να διατηρηθεί η όλη ατμόσφαιρα της εποχής, που υπαγορεύεται από στοιχεία, όπως το μωσαϊκό δάπεδο που συντηρείται και συμπληρώνεται, τα διάτρητα διαχωριστικά και η επίπλωση. Κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της κατοικίας, όπου βρίσκεται και ο μεγάλος εξώστης με θέα στο λιμάνι, χωροθετούνται σε γραμμική διάταξη το καθιστικό, η τραπεζαρία και η κουζίνα καθώς και το master υπνοδωμάτιο. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς τα παιδικά υπνοδωμάτια και το γραφείο, ενώ στο κέντρο οι βοηθητικοί χώροι, πάνω από τους οποίους δημιουργείται ένα πατάρι με χρήση ξενώνα.