Αποκατάσταση Κατοικίας στον Κάμπο

The project involves the restoration of a house in Kampos. It was built during the Genovese period, bearing a residence the first floor and warehouses and stables on the ground floor. During the Turkish domination, a hammam was added on the first floor. The interventions in the building a few decades ago have significantly altered its form. The aim of the study was to create a residence for a family with the living spaces on the first floor and the bedrooms on the ground floor, providing vertical circulation between the two levels while revealing the original form and removing of most of alterations. Architect: Anna Benetou. Structural Engineer: Angelos Melekos. Interior Designer: Anna Passadi.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση κατοικίας στον Κάμπο της Χίου. Χτίστηκε επί Γενουατοκρατίας, έχοντας χρήση κατοικίας στον όροφο και χρήση αποθηκών και στάβλου στο ισόγειο. Επί Τουρκοκρατίας προστέθηκε χαμάμ στον όροφο. Οι επεμβάσεις στο κτίσμα μερικές δεκαετίες πριν αλλοίωσαν σημαντικά τη μορφή του. Στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία μιας κατοικίας για τετραμελή οικογένεια με τους χώρους διημέρευσης στον όροφο και τα υπνοδωμάτια στο ισόγειο, η εξασφάλιση εσωτερικής επικοινωνίας των δύο επιπέδων με παράλληλη αποκάλυψη των αυθεντικών στοιχείων της μορφής, και την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους των αλλοιώσεων.Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου. Στατική Μελέτη: Άγγελος Μελέκος. Interior Designer: Άννα Πασσάδη.

Αρχική κατάσταση κατοικίας