Αποκατάσταση κατοικιών στο Χαλκειός

The complex is located in the cohesive urban tissue of the settlement and concerns a large residential building [house on the floor, storerooms on the ground floor] and two smaller auxiliary additions. In the first one, the floors are unified by the addition of a light metal structure that comes as a wedge to join the existing set by taking up the vertical movement while the second ones are converted into two independent houses. At the same time, a bad quality addition is demolished and a second floor is added to the one of the auxiliary structures. The metal element is used to differentiate the new from the existing. Architect: Anna Benetou. Collaborator: Filia Glyka
Το συγκρότημα βρίσκεται μέσα στο συνεκτικό ιστό του οικισμού και αφορά σε ένα μεγάλο κτήριο κατοικίας [κατοικία στον όροφο, αποθήκες στο ισόγειο] και δύο μικρότερα βοηθητικά προσκτίσματα. Στο πρώτο ενοποιούνται οι όροφοι με την προσθήκη μεταλλικής ελαφριάς κατασκευής που έρχεται σα σφήνα να ενταχθεί στον υπάρχον σύνολο παραλαμβάνοντας την κατακόρυφη κίνηση, ενώ τα δεύτερα μετατρέπονται σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες. Παράλληλα καθαιρείται ένα πρόχειρο κτίσμα που αλλοιώνει ογκοπλαστικά το σύνολο, ενώ προστίθεται ένας επιπλέον όροφος με εκτόνωση στο δώμα του κοινόχρηστου χώρου των προσκτισμάτων. Ο,τιδήποτε νέο σηματοδοτείται με το μεταλλικό στοιχείο. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου. Συνεργάτης: Φιλία Γλύκα