Διαμόρφωση Εσωτερικού Χώρου Κατοικίας

The study concerns the completion and interior design proposal for a 160 m2 apartment in a building constructed twenty years ago in the center of the city of Chios. A sitting area with an office corner and a fireplace is created in the entrance hall. The spacious common areas are located to the east and consist of the living room and dining area, in direct relationship but sufficiently separated visually from the kitchen, while the family’s three bedrooms are located to the west. Between the entrance hall and living room, a perforated cnc cut wooden curtain is placed, in order to define space and to provide indirect lighting.

Η μελέτη αφορά στην αποπεράτωση και το σχεδιασμό εσωτερικού χώρου διαμερίσματος επιφάνειας 160 μ2 σε κτήριο κατασκευασμένο πριν από είκοσι χρόνια στο κέντρο της πόλης της Χίου. Ο χώρος υποδοχής διαμορφώθηκε σε καθημερινό καθιστικό χώρο, με τζάκι, γραφείο και βιβλιοθήκη. Ανατολικά του χωροθετείται ο μεγάλος ενιαίος χώρος της τραπεζαρίας και του καθιστικού, σε άμεση σχέση αλλά επαρκώς διαχωρισμένα οπτικά από την κουζίνα και στα δυτικά τα τρία υπνοδωμάτια της οικογένειας. Μεταξύ της εισόδου και του καθιστικού τοποθετείται ένα διάτρητο ξύλινο πέτασμα, κομμένο με cnc που οριοθετεί και ταυτόχρονα παρέχει φωτισμό.