Κατάστημα Ρούχων στη Χίο

The store is located in a stone building on the island’s main shopping street. Due to the lack of space, the main aim was to maximize the storage and exhibition areas, while at the same to facilitate the movement through space; thus, a narrow but continuous and clear path was created on all three levels, on the projection of which over the ceiling, a single, continuous luminaire made of metal pipes is placed, bearing the spotlights required to adequately illuminate the space.
Πρόκειται για κατάστημα σε πέτρινο κτίσμα του κεντρικού εμπορικού δρόμου του νησιού. Λόγω της στενότητας του χώρου, μεγιστοποιήθηκαν οι χώροι αποθήκευσης και έκθεσης προϊόντων, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε μία στενή, αλλά συνεχής και ξεκάθαρη πορεία κίνησης στα τρία επίπεδα του χώρου, στης οποίας την προβολή στην οροφή, χαράσσεται ένα ενιαίο φωτιστικό, κατασκευασμένο από μεταλλικούς σωλήνες οι οποίοι φέρουν τους προβολείς που απαιτούνται για τον επαρκή φωτισμό του χώρου.