Κατάστημα στη Χίο

The main aim of the current project was to create a neutral environment for the exhibition of objects, as well as the ergonomic optimization of space and the definition of spacious circulation areas. As far as the furnishing and equipment are concerned, they were chosen to be uniform morphologically, texturally and chromatically so as not to overshadow the products to be exhibited. The two parts of the store are separated by a black cube, through which the visitor walks.
Ο σχεδιασμός του καταστήματος βασίστηκε τόσο στην εξασφάλιση ελεύθερης επιφάνειας κίνησης για τους επισκέπτες όσο και στην εργονομία του χώρου για την έκθεση των αντικειμένων. Για τις επιφάνειες και την επίπλωση επιλέχθηκαν ενιαίες μορφολογικά και χρωματικά κατασκευές, ώστε να μην επισκιάζουν τα προς έκθεση προϊόντα. Τα δύο επιμέρους τμήματα του καταστήματος ενώνει ένας μαύρος κύβος, μέσα από τον οποίο διέρχεται ο επισκέπτης.