Κατάστημα στη Χίο

In the present project, the user, in an environment where wood and warm lighting dominate, has the ability to walk around rectangular and semicircular structures at a 360 degree angle, which, not only serve the functional and product exhibition requirements, but also focus on the visitor's experience.
Στο παρόν project ο χρήστης, σ’ ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί το ξύλο και ο ζεστός φωτισμός, έχει τη δυνατότητα να περιπλανηθεί γύρω από επιδαπέδιες, κρεμαστές, ορθογώνιες κι ημικυκλικές κατασκευές σε γωνία 360 μοιρών, που, πέρα από την έκθεση των προϊόντων και τη λειτουργική εξυπηρέτηση των αναγκών, εστιάζουν στην εμπειρία του επισκέπτη.