Κατοικία στην πόλη της Χίου

This is a two-storey house with a basement in a rather densely populated area of the city. For this reason, emphasis was placed on maintaining privacy, without limiting openings and balconies. The vertical elements extruded from the facade were designed in places to prevent the visual contact with the neighboring buildings and direct the eyes to interesting points of view, serving at the same time, the functional organization of the interior. The house is structured on three levels that communicate visually through an oblong slot on the floors. Architect engineer: Anna Benetou , Civil Engineer: Michalis Belegris
Πρόκειται για διώροφη κατοικία με υπόγειο σε αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση της ιδιωτικότητας χωρίς όμως να περιοριστούν τα ανοίγματα και οι εξώστες. Τα κατακόρυφα στοιχεία της όψης τοποθετήθηκαν σε σημεία που αποτρέπουν το βλέμμα από τα γειτονικά κτίσματα και το κατευθύνουν σε ενδιαφέροντα σημεία της θέας, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τη λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών χώρων. Η κατοικία διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα που επικοινωνούν μεταξύ τους οπτικά μέσα από μία επιμήκη οπή στα δάπεδα. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Πολιτικός Μηχανικός: Μιχάλης Μπελέγρης