Κατοικία στη Βλυχάδα

This is a two-storey residential building with an independent apartment per floor. Synthetic requirements include sloping roofs, large internal heights, a clear separation of public spaces from private areas, a large central fireplace and large openings to the sea. The composition of the volumes makes the internal organization of the spaces externally readable. Architect engineer: Anna Benetou , Civil engineer: Angelos Melekos
Πρόκειται για διώροφο κτήριο κατοικίας με ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα ανά όροφο. Στις συνθετικές απαιτήσεις περιλαμβάνονταν οι κεκλιμένες στέγες, τα μεγάλα ύψη εσωτερικά, ο σαφής διαχωρισμός των κοινόχρηστων από τους ιδιωτικούς χώρους, το μεγάλο κεντρικό τζάκι και τα μεγάλα ανοίγματα προς τη θάλασσα. Η σύνθεση των όγκων καθιστά αναγνώσιμη την εσωτερική οργάνωση των χώρων εξωτερικά. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Πολιτικός Μηχανικός: Άγγελος Μελέκος