Κατοικία στους Βαβύλους

The couple's desire was to obtain a house in a picturesque natural environment surrounded by olive trees, with the appearance of an old farmhouse, constructed in a short time and with a low budget. The realized project is a steel structure with cement board and tiled roof, while local stone was used for the balconies and in the surrounding area. Architect engineer: Anna Benetou , Civil engineer: Michalis Belegris
Η επιθυμία του ζευγαριού ήταν να αποκτήσει μία κατοικία σε ένα αδόμητο, φυσικό περιβάλλον μέσα σε ελαιόδεντρα, που να παρουσιάζει εικόνα παλιάς αγροικίας, σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό προϋπολογισμό. Το πραγματοποιημένο πλέον project είναι μεταλλική κατασκευή με πλήρωση από τσιμεντοσανίδα και κάλυψη με κεραμοσκεπή, ενώ στους εξώστες και στον περιβάλλοντα χώρο χρησιμοποιήθηκε τοπική πέτρα. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Στατική μελέτη: Μιχάλης Μπελέγρης