Κατοικία στο Βροντάδο

The residence is located in Vrontados, Chios, at a short distance from the coastal front and is intended for the housing of a four-member family. It is a composition of volumes of stonework and plastered surfaces, with larger openings eastwards, towards the sea and smaller westwards to preserve privacy due to the immediate proximity to other buildings. The communal areas and a guestroom are located on the ground floor, while the family rooms on the first floor. All rooms give out to large verandas, suitably shaded by orientation. Architect: Anna Benetou , Civil engineer: Panagiotis Pappas , Mechanical engineer: Stelios Mendonis
Η κατοικία βρίσκεται στο Βροντάδο της Χίου, σε μικρή απόσταση από το παραλιακό μέτωπο και προορίζεται για τη στέγαση τετραμελούς οικογένειας. Πρόκειται για σύνθεση όγκων από επιχρισμένη οπτοπλινθοδομή και εμφανή λιθοδομή, με τα μεγαλύτερα ανοίγματα ανατολικά, προς τη θάλασσα και μικρότερα δυτικά για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας λόγω της άμεσης γειτνίασης με άλλα κτίσματα. Στο ισόγειο βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι και ο ξενώνας ενώ στον όροφο τα δωμάτια της οικογένειας. Όλοι οι χώροι εκτονώνονται σε μεγάλες βεράντες, κατάλληλα σκιασμένες βάσει προσανατολισμού. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Στατική μελέτη: Παναγιώτης Παππάς , Μηχανολογική μελέτη: Στέλιος Μενδώνης