Κατοικία στο Κοντάρι

It is a two-storey building with an independent residence per floor. Each house is organized on two levels, with common areas at the lowest and private at the highest. The angular openings are oriented towards the sea, while the large stone wall was designed to interrupt the powerful northern winds of the area. The building volume transversely cuts an elongated structure, starting from an entrance shelter to reach an elongated pergola in the balcony. Architect engineer: Anna Benetou , Civil engineer: Giannis Nikolaidis , Building services: Giannis Georgalas
Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με μία ανεξάρτητη κατοικία ανά όροφο. Κάθε κατοικία οργανώνεται σε δύο επίπεδα, με τους κοινόχρηστους χώρους στο χαμηλότερο και τους ιδιωτικούς στο ψηλότερο. Τα γωνιακά ανοίγματα έχουν προσανατολισμό προς τη θάλασσα, ενώ το μεγάλο πέτρινο τοιχίο έγινε με σκοπό να διακόπτει τους ισχυρούς βόρειους ανέμους της περιοχής. Τον κτηριακό όγκο τέμνει εγκάρσια μία επιμήκης κατασκευή, που ξεκινάει από στέγαστρο εισόδου για να καταλήξει σε επιμήκη πέργκολα στον εξώστη. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Πολιτικός μηχανικός: Γιάννης Νικολαΐδης , Μελέτη εγκαταστάσεων: Γιάννης Γεωργαλάς