Κτήριο Κατοικιών στη Χίο

Located next to the municipal park in the area of ‘Farkena’ in Chios, this residential building was designed having as basic principles its integration to the neighborhood and the preservation of the residents’ privacy. The building retains a social east and west façade, overlooking the public space and the private courtyard respectively, expressed by large openings, semi-open spaces and balconies. The north and south façades are defined by strict boundaries, expressed by walls of exposed concrete or masonry, preserving the intimacy of private life. On the ground floor there are three small independent apartments, while on the upper floor, a more spacious residence.
Το κτήριο κατοικιών που βρίσκεται δίπλα στο δημοτικό πάρκο στην περιοχή της Φάρκαινας, στη Χίο, σχεδιάστηκε με βασικές αρχές την ένταξη στη γειτονιά και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας των κατοίκων. Η ανατολική και δυτική όψη, που βλέπουν στο δημόσιο χώρο και στην ιδιωτική αυλή αντίστοιχα χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, την οποία μαρτυρούν τα μεγάλα ανοίγματα, οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι εξώστες ενώ η βόρεια και νότια, από αυστηρά εξωτερικά όρια που εκφράζονται με τοιχία από εμφανές σκυρόδεμα ή εμφανή λιθοδομή. Στο ισόγειο χωροθετούνται τρία μικρά ανεξάρτητα διαμερίσματα ενώ στον όροφο μία μεγαλύτερη κατοικία.