Νέες Κατοικίες στον Κάμπο της Χίου

The proposal concerns the design of two new houses in Kambos, at a short distance from the city center of Chios and in an environment composed of sparsely constructed estates, citrus orchards and abandoned mansions. The design’s main principle is the respect of the region’s physiognomy, the proportions, volume analogies and materiality proposed by the area’s built environment. Each residence has a total area of 230 m2 (150 m2 main use and 80 m2 auxiliary spaces). The two large openings on the ground floor, one in the kitchen and one the living room, are projected behind high walls made of local stone, so as not to alter the façade proportions. The sheltered elements of the landscape (shed, alley, semi-open spaces) are designed as an extension of the interior, serving as transitional spaces between the house and the orchard. Architect: Anna Benetou. Civil Engineers: Nikos Lyparis, Giannis Nikolaidis.

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό δύο κατοικιών στον Κάμπο της Χίου, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και σε περιβάλλον που συντίθεται από αραιά δομημένα κτήματα, περιβόλια εσπεριδοειδών και εγκαταλελειμμένα αρχοντικά. Οι κατοικίες, συνολικής επιφάνειας 230 m2 η καθεμία (150 m2 κύριας και 80 m2 βοηθητικής χρήσης χώροι) έχουν ως αρχή τους το σεβασμό της φυσιογνωμίας του Κάμπου, με την τήρηση των αναλογιών, της ογκοπλασίας και της υλικότητας που επιβάλλει η περιοχή. Τα δύο μεγάλα ανοίγματα στο ισόγειο, που αντιστοιχούν στην κουζίνα και στο καθιστικό προβάλλονται πίσω από ψηλούς τοίχους από τοπική πέτρα, ώστε να μην αλλοιώνουν το σύστημα αναλογιών των όψεων. Τα στεγασμένα στοιχεία του περιβάλλοντα χώρου (στέρνα, αλέα, ημιυπαίθριοι) έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποτελούν προέκταση του εσωτερικού, λειτουργώντας ως μεταβατικοί χώροι ανάμεσα στην κατοικία και το περιβόλι. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου. Στατική Μελέτη: Νίκος Λυπαρής, Γιάννης Νικολαΐδης.