Οδοντιατρείο στη Χίο

The design proposal for the dental clinic focused on the maximum use of the limited natural light and the privacy of individual spaces. For this reason, wooden surfaces working as blinds have been used, allowing light to enter the spaces they define while, on the other hand, interrupting direct visual contact.
Για το σχεδιασμό του οδοντιατρείου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μέγιστη χρήση του περιορισμένου φυσικού φωτός και παράλληλα της ιδιωτικότητας των χώρων. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι κατασκευές από ξύλο, οι οποίες από τη μια επιτρέπουν στο φως να εισέλθει στους χώρους που αυτές οριοθετούν, ενώ από την άλλη , διακόπτουν την άμεση οπτική επαφή με άλλους χώρους) όταν αυτό χρειάζεται.