Πολυκατοικία στη Χίο

This study concerns the construction of a new three-storey building in the center of the city of Chios, with seven independent apartments on three floors above the basement which is used as a parking space and the pilotis (parking and retail). Each one of the departments is designed to meet the needs of two or three persons, while their interior arrangement is in accordance with accessibility, views and orientation requirements. All balconies or semi-open spaces are provided with shading options depending on their orientation. Architect: Anna Benetou. Civil Engineer: Yiannis Nikolaidis. Mechanical Engineer: Yiannis Georgalas.

Η παρούσα μελέτη έχει ως πρόθεση την κατασκευή νέας τριώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή ‘Ευαγγελίστρια’ της Χίου, με επτά αυτόνομα διαμερίσματα σε τρεις ορόφους πάνω από το υπόγειο, που προορίζεται για χώρος στάθμευσης και την pilotis (θέση στάθμευσης και κατάστημα). Σε καθένα από τα διαμερίσματα ο προσδιορισμός των λειτουργιών γίνεται βάσει των αναγκών στέγασης δύο ή τριων ατόμων, ενώ η χωροθέτησή του γίνεται σε σχέση με την προσβασιμότητα, τις οπτικές φυγές προς ενδιαφέροντα σημεία, ή τον προσανατολισμό που απαιτεί καθεμία από αυτές. Όλα εκτονώνονται σε εξώστες ή ημιυπαίθριους χώρους με κατάλληλη πρόβλεψη σκιασμού ανάλογα με τον προσανατολισμό τους. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Άννα Μπενέτου. Στατική Μελέτη: Γιάννης Νικολαΐδης. Η/Μ Μελέτη: Γιάννης Γεωργαλάς.