Συγκρότημα Εξοχικών Κατοικιών στην Αγ.Φωτιά

The seaside houses, located on a privileged site, on a hill overlooking the sea, were designed to maintain a calm and relaxing atmosphere in the interior, emphasizing the view from the openings, that frame the endless blue. Despite the obvious similarities, each of them retains its personal identity. On the ground floor, the bedrooms are located, while on the first floor, the common areas. Most of the equipment is custom made. Shading systems and stainless steel grilles have been designed so as not to interfere with the view. Architect: Anna Benetou , Civil engineers : Nikos Lyparis and Virginia Lipari
Οι εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται σε ένα προνομιακό οικόπεδο, σε ύψωμα πάνω από τη θάλασσα, σχεδιάστηκαν με στόχο να αποπνέουν κλίμα ηρεμίας και χαλάρωσης στο εσωτερικό, ώστε να κυριαρχεί στο χώρο το κάδρο της θέας, του απέραντου γαλάζιου. Παρά τις εμφανείς ιδιότητες, καθεμία από αυτές διατηρεί την προσωπική της ταυτότητα. Στο ισόγειο χωροθετούνται τα υπνοδωμάτια ενώ στον όροφο οι χώροι διημέρευσης. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού κατασκευάστηκε μετά από σχεδιασμό. Τα συστήματα σκιασμού και τα κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο πλέγμα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να μη δημιουργούν εμπόδιο στη θέα. Αρχιτεκτονική μελέτη: Άννα Μπενέτου , Πολιτικοί Μηχανικοί: Νίκος Λυπαρής και Βιργινία Λυπαρή