Συγκρότημα 4 κατοικιών στον Καρφά

This study concerns the interior design of a four residence complex, as well as the addition of shading systems to the facades. Large concrete tiles and decorative cement finishes were selected for the floor, interior staircases, bath and kitchen surfaces. The organization of the rooms was based on the orientation towards the sea, while most of the equipment, furnishings and luminaires were custom made. Construction: Chioshouses.
Στο συγκρότημα των τεσσάρων κατοικιών έγινε αποπεράτωση της κατασκευής, σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και προστέθηκαν συστήματα σκιασμού στις όψεις. Για το εσωτερικό επιλέχθηκαν οι μεγάλες πλάκες με επιφάνεια μπετόν και η πατητή τσιμεντοκονία ως επιφάνειες δαπέδων, λουτρών, κουζίνας και εσωτερικών κλιμάκων. Η οργάνωση των χώρων έγινε με βάση τον προσανατολισμό στη θάλασσα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού, της επίπλωσης και του φωτισμού έγινε με ειδικές κατασκευές βάσει σχεδιασμού. Μελέτη και κατασκευή: Chioshouses