#1. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ_ #2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

#1. FOLD_ #2. SUSPENSION_
Τhe two spaces, both on street level in a densely populated residential area of Athens, originally designed as retail spaces, were asked to be transformed into studios. Trying to ensure the maximum use of the only 21 and 24-square-meter rooms, two small living spaces for one or two persons were designed, with a sitting area, office and kitchen, a bathroom and spacious storage areas. The height allowed the addition of a loft where the sleeping areas were created.

#1. ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ_ #2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Οι δύο χώροι, σε πυκνοκατοικημένη οικιστική περιοχή της Αθήνας, αρχικά σχεδιασμένοι ως συνοικιακά μαγαζιά, ζητήθηκε να μετατραπούν σε studios κατοικίας. Επιδιώκοντας τη μέγιστη εκμετάλλευση των μόλις 21 και 24 τετραγωνικών μέτρων χώρων, σχεδιάστηκαν δύο μικρά διαμερίσματα για ένα ή δύο άτομα, που διαθέτουν χώρο καθιστικού, γραφείου και κουζίνας, λουτρό και μεγάλους χώρους αποθήκευσης . Το μεγάλο του ύψος επέτρεψε την τοποθέτηση παταριών, όπου χωροθετήθηκαν οι τα υπνοδωμάτια.